posvátné srdce ježíšovo - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - v liturgii katolické církve připadá obřad na počest Srdce Ježíšova prvního pátku po oktávě Božího těla, a tedy v pátek po druhé neděli po Letnicích (Turíce). Může tedy vypadnout od 29. května do 2. července. Tento obřad byl založen po zjevení Krista na svatou Margaret Marii Alacoque v letech 1673-1675. V těchto zjeveních Kristus doporučil, aby byl slavnost ustanoven na počest Jeho Srdce prvního pátku po oktávě Božího těla a speciální služby. Sliboval věrným, kteří by uctívali Božské srdce, mnoho laskavostí (tzv. Zaslíbení Ježíšova srdce). Svátek, jako liturgická slavnost, byl ustanoven papežem Klementem XIII 6. února 1765, poté pouze pro Polské království, na základě souhlasu papeže s památníkem polským biskupům, které mu byly adresovány. Tuto oslavu rozšířil na celý kostel pouze papež Pius IX. 23. srpna 1856. Svátek Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Polsku slaví také církve staré katolické tradice: polský katolický kostel, starokatolický mariavitský a mariavitský katolický kostel a starý katolický kostel.