polský - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Toto je seznam prezidentů Polska. Józef Piłsudski (14. listopad 1918 – 9. prosinec 1922), nebyl prezident, ale „Šéf státu“ – Naczelnik Państwa Gabriel Narutowicz (9. prosinec – 16. prosinec 1922), zavražděn Stanisław Wojciechowski (prosinec 1922 – květen 1926), odstoupil Ignacy Mościcki (1926 – září 1939) Edward Śmigły-Rydz (září 1939) Bolesław Wieniawa-Długoszowski (září 1939) Władysław Raczkiewicz (1939–1947) August Zaleski (1947–1972) Stanisław Ostrowski (1972–1979) Edward Raczyński (1979–1986) Kazimierz Sabbat (1986–1989) Ryszard Kaczorowski (1989–1990), rezignoval po volbě Lecha Wałęsy Bolesław Bierut (1944–1947 prezident Zemské národní rady – Prezydent Krajowej Rady Narodowej; 1947–1952 prezident Polské republiky – Prezydent RP). Komunisté po druhé světové válce zprvu ponechali v platnosti některé předválečné zákony a funkci prezidenta, v roce 1952 ji však zrušili a změnili i jméno země. Poté byla teoreticky kolektivní hlavou státu „Rada státu“; nejdůležitější osobou však byl generální tajemník (v polském prostředí zvaný „první tajemník“) ústředního výboru Polské sjednocené dělnické strany. Předseda státní rady (Przewodniczący Rady Państwa): Aleksander Zawadzki (1952–1964) Edward Ochab (1964–1968) Marian Spychalski (1968–1970) Józef Cyrankiewicz (1970–1972) Henryk Jabłoński (1972–1985) Wojciech Jaruzelski (1985–1989)První tajemník Polské sjednocené strany pracujících (Pierwszy Sekretarz KC PZPR): Bolesław Bierut (1948–1956) Edward Ochab (březen 1956) Władysław Gomułka (1956–1970) Edward Gierek (1970–1980) Stanisław Kania (1980–1981) Wojciech Jaruzelski (1981–1989)Prezident Polské lidové republiky: Wojciech Jaruzelski (16. červenec 1989 – 31.