pojem - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Pojem (od pojímat; též termín) je souhrnná myšlenková představa pro celou třídu obdobných jevů a skutečností, předmětů i abstraktních témat. Pro vymezení pojmu je nutno vytvořit jisté nástrojové vybavení. Nejprve je nutno vytvořit skupinu pojmů stanovených konsensuálně (základní pojmy). Je to nezbytný krok pro zamezení vzniku definice kruhem. Pak je možno, s použitím základních pojmů, další pojmy stanovit definicí (odvozené pojmy). Definice udává podstatné vlastnosti pojmu a odlišuje jej od jiných. Tímto postupem vznikají mezi pojmy jisté vztahy, takže pak mluvíme o pojmové soustavě. Pojmy se označují slovy nebo symboly. Tentýž pojem může být označován i různými slovy, a to buď v rámci téhož jazyka synonymy (např. Měsíc a Luna), anebo slovy různých jazyků.