podzimní listí - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Podzimní listí (původní francouzština: Les Feuilles d'automne) - svazek básní Wiktora Huga, který vyšel poprvé v roce 1831. Svazek patří k Hugově rané poezii (tj. Od období od jeho literární činnosti po jeho odchod z Francie v roce 1851). Na rozdíl od svazku Východní poezie publikovaného před dvěma lety, měly podzimní listí za cíl řešit téma „klidného a klidného“, problémů rodinného a soukromého života, vzdát se odkazu na širší sociální problémy. Název Podzimní listí, připomínající obraz mrtvých listů padajících na zem, signalizoval melancholii, která měla charakterizovat atmosféru písní a jejich pohled na minulé události. Podle Lansona a Tuffraua nejsou v svazku přítomny melancholie a úzkost. Hugo, vyjadřující své úvahy a pocity související s rodinou, se podle jejich názoru jeví především jako šťastný buržoazní otec otce šťastné rodiny, s láskou mluvit o dětech, vzpomínat na svého otce a také mluvit o sobě. Práce se blíží poetice veršových klasických písmen, postrádá silné emoce, založené na propracované podobě básně a zvukových efektů v ní obsažených.