patrickova katedrála paul - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Katedrála svatého Pavla (anglicky St Paul's Cathedral) je katedrála anglikánské církve, sídlo londýnského biskupa, stojící na Ludgate Hill v Londýnském obvodu City. Současná stavba pochází ze 17. století a je všeobecně považována za pátou katedrálu svatého Pavla. Londýnská diecéze byla založena roku 604 a její katedrála sídlila vždy na Ludgate Hill a byla zasvěcena svatému Pavlovi. Oblast Ludgate Hill byla vždy nějakým způsobem spojena s náboženstvím. Předpokládá se, že zde byl původně starověký megalit a později chrám zasvěcený bohyni Dianě spolu s Apollo Temple, který se kdysi nacházel ve Westminsteru. První katedrála postavená Sasy byla ze dřeva. Byla zničena požárem roku 675 a o 10 let později byla obnovena a na její stavbu bylo znovu použito dřevo. Poté co byl tento chrám vydrancován Vikingy, byla postavena druhá katedrála a tentokrát bylo na její stavbu použito především kamene. Druhou katedrálu (označovanou také jako Původní katedrála svatého Pavla) začali budovat Normané poté co byla předchozí saská katedrála zničena roku 1087 požárem.