park - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Park je část města nebo krajiny, ve které se nachází udržovaná zeleň. Park často obklopuje některé významnější budovy, např. zámky. Údržba veřejného parku je typicky financována městem nebo městskou částí, na jejímž území se park nachází, nebo majitelem přilehlé budovy. Funkce parku je především estetická a relaxační, lidé se do parku chodí procházet nebo jen posedět, děti si v parcích hrávají. Park ve významu upraveného prostranství se zelení mohou vlastnit a udržovat soukromé osoby, soukromé i veřejné organizace za různým účelem. Některé parky jsou upraveny podle pravidel sadovnické tvorby. Typický park je tvořen stromy, cestami a záhony s květinami, často i vodními plochami (jezírky, rybníky) nebo potoky. Součástí bývají dekorativní stavby, jako například fontány, dále sochy aj. Městské parky mohou snižovat teplotu ve městech.