palác - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Palác znamená reprezentační obydlí panovníků a šlechty, později i nápadnou a architektonicky významnou budovu ve městě. Slovo palác přešlo do většiny evropských jazyků přes francouzštinu z latiny a pochází z Palatinus, názvu jednoho z pahorků, na nichž stál starověký Řím. Na Palatinu sídlili bohatí patriciové a od 1. stol. př. n. l. někteří římští císařové. Palác se pak stal obecným označením pro velkolepé panovnické sídlo, ve středověku často na opevněném hradě. Později znamenal palác obytnou část hradu, ale od 15.-16.