půlměsíc - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Tvar půlměsíce je symbol nebo znak používaný pro Měsíc v první čtvrti („srpový měsíc“), nebo v rozšířeném smyslu pro Měsíc jako takový. Také je tvar půlměsíce často používán jako znak pro stříbro. Ačkoliv se s tímto symbolem lze setkat i v Evropě a Americe, je součástí hlavně muslimské kultury a v Asii je mnohem frekventovanější než na západě. V ikonografii helénistického období představoval půlměsíc panenskou bohyni lovu Dianu (Artemis), naopak Slunce symbolizovalo jejího bratra Apollóna. Na mnoha vyobrazeních má Diana na své čelence právě půlměsíc. Protože Diana byla panenská bohyně, byl tvar občas používán i jako symbol panenství. Půlměsíc a hvězdy symbolizovaly také pontskou dynastii Mithradovců. Tvar byl používán i jako znak Byzancie. V době křížových výprav se znak spojil s orientem a byl často používán jako ozdobná rytina na křižáckých pečetích a mincích.Anna Notaras, dcera posledního velkoknížete (megas doux) byzantské říše Loukase Notarata, po pádu Konstantinopole uprchla do Itálie a nechala si vyrobit pečeť, na níž dva lvi drželi nad hlavami půlměsíc zkřížený s mečem. Do islámské ikonografie se tento tvar dostal poté, co si muslimové podmanili Persii, kde se do té doby objevoval půlměsíc ve spojitosti se zoroastrismem.