překlad - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Překlad je písemný převod (zpravidla také psaného) originálního textu z jednoho jazyka do druhého, provedeného překladatelem. Rozlišuje se přitom především obor originálu, zda jde o text umělecký, odborný, populárně-naučný, administrativní, náboženský, návod na použití přístroje apod. Na rozdíl od tlumočníka nemusí být překladatel rychlý, důležitá je hlavně faktická správnost a přesnost překladu a shodná srozumitelnost. Překladatel obvykle překládá z cizího jazyka do své mateřštiny, resp. do jazyka ovládaného na stejné úrovni. Potřebuje nadprůměrnou znalost obou jazyků, vyjadřovací schopnosti a kromě toho i znalosti oboru tématu textu, často i okolností vzniku textu, lingvistiky, stylistiky, literární teorie a teorie překladu, popř. dějin překladu. Zvláště při uměleckém překladu je důležitý navíc převod nejen obsahu, nýbrž i estetických hodnot textu a individuálního stylu autora originálu. Často jde více o nápodobu vyznění v cílovém jazyce, zejména, pokud jsou jazyky velmi odlišné. Vědeckým zkoumáním v oblasti překladu (i tlumočení) se zabývá obor translatologie.