přírodní prostředí - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Přírodní prostředí, přírodní prostředí - všechny živé a neživé složky přírody, spolu úzce spojené, obklopující živé organismy. V něm můžete rozlišovat následující prvky: geologická struktura terén podnebí vodní vztahy půda živými organismy Jednou ze základních vlastností přírodního prostředí je přirozená rovnováha, která nastává, když je vyvážen odtok a příliv energie a hmoty v přírodě. Přírodní prostředí je v neustálém kontaktu s lidmi. geografické prostředí Geografie. Školní encyklopedie. Varšava: WSiP, 2006.