okvětní lístek - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Monika Stanisława Płatek (narozena 3. května 1953) - polská právnička a akademická učitelka, habilitovaná doktorka právnických věd, docentka na varšavské univerzitě; feministka. V roce 1976 promovala na Právnické a správní fakultě Varšavské univerzity. Tam získala další tituly: v roce 1992 na základě diplomové práce Důvody neúspěchu v zkušební době s podmíněným předčasným propuštěním, doktorským právem se specializací na kriminologii a výkonné trestní právo a v roce 2008 na základě vědeckých a pracovních výsledků. Penitenciární systémy skandinávských zemí na pozadí trestního, trestního a penitenciárního postgraduálního studia právnických věd ve stejné specializaci; kromě toho v roce 1978, po ukončení učňovského vzdělání u zemského soudu ve Varšavě, složila soudní zkoušku. Od roku 1976 pracuje na Katedře kriminologie Ústavu trestního práva na Právnické a správní fakultě Varšavské univerzity. V roce 2008 pracovala jako docentka na varšavské univerzitě (od roku 2019 jako univerzitní profesor). V letech 1997–2000 byla zástupkyní ředitele Ústavu trestního práva. Absolvovala vědecké stáže a postdoktorandská studia na univerzitě v Oslu (1984), jako hostující profesorka, přednášela na univerzitách v Dánsku, Litvě a Spojených státech.