odraz - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Reflexní teorie (nm. Abbildtheorie, teorie kopírování / reprezentace znalostí) - v realistické teorii poznání je proces odrážející skutečnou realitu v lidském vědomí. V materialistické teorii poznání (teorie dialektického materialismu) je proces rekonstrukce hmotné reality v lidském vědomí. Teorii reflexe lze chápat takto: jako vztah příčina-účinek - podněty vyvolávají sled mentálních činů, jako psychosociální vztah - vztah mezi mentálními činy a charakteristikami společnosti, která je podmiňuje, jako izomorfismus obsahu mentálních činů s fragmenty hmotné reality. Teorii reflexe kritizovali Immanuel Kant a neokantisté.