oddělení - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Ve struktuře Akademie humanitních věd Aleksander Gieysztor má dvě fakulty v Ciechanowě - Katedra sociologie (1. a 2. stupeň) a Off-Campus (1. stupeň - Turistika a rekreace).