obchodní - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Podnikání je na území České republiky činnost vymezená zákonem vedoucí k dosažení zisku. Podle § 420 občanského zákoníku platí: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ Ze zprávy Doing Bussiness, kterou 31. října 2018 zveřejnila Světová banka (SB) vyplývá, že zemí s nejlepšími podmínkami pro podnikání je Nový Zéland. Česká republika je až na 35. místě, čímž se nachází například před Švýcarskem, Japonskem, Izraelem, Itálií, Slovenskem (42. místo) nebo Maďarskem (53 místo), ale zaostává například za Polskem (33. místo), Ruskem, Rwandou, Kazachstánem nebo Ázerbájdžánem. Česká republika si pak vede dobře zejména v podmínkách pro zahraniční obchod. V této kategorii jí patří první místo. V kategorii, ve které se porovnávají podmínky pro zahájení podnikání, je však až na 115.