nos - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Nos (lat. nasus, řec. rhīs) je nepárový lidský smyslový orgán, který zajišťuje jeden z pěti lidských smyslů, a to čich (olfaktorika). Při dýchání také slouží k ohřívání a zvlhčování vzduchu vstupujícího do průdušnice a dále do plic. Začíná kořenem nosu a končí oblastí nosních dírek (označovaných také jako nozdry (spíše u zvířat) nebo chřípí (spíše u člověka, knižně)). Rostoucí nos princezny Bosany je jeden z klíčových motivů pohádky Tři veteráni. Nos roste po požití jablek ze stromu zvaného frňákovník (frňák je české expresivní označení nosu). K nosu se vztahuje celá řada frazeologismů – ustálených slovních spojení a rčení: dát někomu do nosu – fyzicky někoho napadnout dát si do nosu – dobře se najíst nebo napít, syn.