noha - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Noha - u měkkýšů, silně svalnatý orgán pohybu nebo připevnění k zemi, umístěný na břišní straně těla. Je odlišně oddělena od hlavy. Hlavonožci prošli významnými proměnami. Používá se k plíživosti, plavání, pohřbívání a snížené noze usazených měkkýšů - k přilepení k zemi. Noha se pohybuje v důsledku ciliárních pohybů nebo vln svalových křečí.