nočníVyberte si puzzle, aby se vyřešil

Noc je část dne mezi západem a východem slunce, během které se slunce nachází pod obzorem. Opakem noci je den ve významu denní doby. Délka trvání noci závisí na ročním období a zeměpisné šířce. Jako noc se úžeji nazývá doba, kdy je přirozeně tma, tedy mezi večerním a ranním soumrakem. Úplná, tzv. astronomická noc nastává, když slunce klesne pod 18° pod obzor. Naopak jen nízko pod obzor zapadá slunce během letních nocí ve vyšších zeměpisných šířkách, které proto získaly označení bílé noci. V období kolem letního slunovratu však ani v šířkách kolem 50. rovnoběžky, kde se nachází Česká republika, nezapadá slunce tak hluboko pod horizont, aby nastala astronomická noc. Během noci většina lidí a zvířat spí, protože nemohou provádět většinu aktivit konaných za denního světla.