naše dáma z guadalupe - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Panna Maria Guadalupská je označení obrazu na indiánské tilmě ze 16. století, který měl údajně vzniknout zázračným způsobem jako důkaz zjevení Panny Marie svatému Juanu Diegovi. Jde o nejznámější a nejuctívanější obraz v Mexiku a celé Latinské Americe. V roce 1945 byla Panna Maria Guadalupská prohlášena svatým stolcem patronkou a ochránkyní Ameriky. Tato zjevení se řadí k nejstarším mariánským zjevením, která katolická církev označila za neodporující víře. V prosinci 1531 se podle zpráv Panna Marie zjevila indiánu Juanu Diegovi na hoře Tepeyac. Podle dobové zprávy o zjevení Nican Mopohua motecpana sepsané v indiánské řeči náhuatl byla Panna Marie indiánského vzezření a tmavé pleti a s Juanem Diegem hovořila aztécky. Představila se mu jako Svatá Marie vždy Panna, Matka Boží, jediné Pravdy, skrze niž žijeme, Stvořitele lidí, Pána nebe a země. (Mezi Mexičany se vypráví, že se mu představila především jako "jeho matka" a podle toho s ním i jednala). Požádala ho, aby vyřídil biskupovi, že má na tomto místě postavit kostel.