názvy - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Názvy míst si zachovávají mnoho lingvistických a kulturních jevů, které často nezůstaly žádné jiné stopy. Názvy míst se obecně dělí na: odvozené od rysů místa, kde se místo nachází, odvozené od lidí spojených s místem. Každá z nich může být rozdělena do určitých podkategorií, např. V izolovaných názvech je m in: servisní jména, pro města poskytující určité služby pro panství (např. Piekary, Szczytniki), patronymická jména, což znamená potomky zakladatele. V Polsku se jedná o místa končící na -icy, -ice nebo -yce (přípona -ic ve starém polštině znamená potomek), vlastnická jména odvozená od majitele, např. Končící na -ów (např. Emilianów od mužského jména Emilian, Henryków od Henryho) , Piotrków od Piotr). Pokud byl majetek vlastněn ženou, měla adjektivum přivlastňovací majetek příponu - v (např. Anielin z ženského jména Aniela). Tato jména byla vytvořena z kombinace majetných přídavných jmen s příponami -s a -in tak, že se staly místními jmény, a proto podstatnými jmény.