národní park - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Národní park je rozsáhlejší chráněné území, zpravidla s výměrou nad 1 000 hektarů, převážně s ekosystémy podstatně nezměněnými lidskou činností nebo v jedinečné a přirozené krajinné struktuře, v němž je ochrana přírody nadřazená nad ostatní činnosti. Myšlenka zřídit národní park zazněla poprvé začátkem 19. století. V roce 1810 anglický básník William Wordsworth popsal Jezerní oblast (Lake District) v severozápadní Anglii jako „druh národního majetku, na který má právo a v němž má majetkovou účast každý, kdo má oči na to, aby viděl, a srdce na to, aby se radoval“. Malíře Georga Catlina během cest po Divokém západě trápila budoucnost Indiánů, které potkal, a přírodních krás, které viděl. V roce 1832 napsal, že by je možná mohl uchovat: Nějaký rozsáhlý státní ochranný program … ve velkolepém parku … Parku národa, ve kterém bude člověk i zvěř, v celé divokosti a nedoknutelnosti jejich přirozené krásy!K prvnímu pokusu vlády o zřízení takto chráněného území došlo ve Spojených státech amerických, když prezident Abraham Lincoln 30. června 1864 podepsal zákon, kterým se chrání Yosemitské údolí a Mariposký les (Mariposa Grove) sekvojovce obrovského (jádro budoucího světoznámého Yosemitského národního parku) státu Kalifornie: Výše uvedený stát přijme tento sdělovaný majetek za výslovných podmínek, že se areál bude používat pro veřejné použití, jak výletní místo a na rekreaci, a že bude navěky nezcizitelným.Ale vize národního parku v Yosemite ještě nebyla dokončena a bylo třeba úsilí Johna Muira, aby přinesla ovoce. Yosemite se stal národním parkem až 1. října 1890. V roce 1872 byl založen Yellowstonský národní park jako první skutečný národní park světa.