národní galerie umění - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki je polská Národní galerie umění sídlící ve Varšavě. Historie Zachęty sahá až do roku 1860, kdy byla v Polském království založena Společnost pro podporu výtvarného umění (Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych). Cílem Společnosti bylo zpočátku pořádání výstav, nákup uměleckých děl pro národní sbírku a poskytování pomoci mladým umělcům. Současné sídlo Zachęty, navržené Stefanem Szyllerem, bylo postavené díky úsilí Společnosti a sociální štědrosti (Towarzystwo i hojności społecznej). Stalo se jedním z hlavních center umění ve Varšavě a prosazovalo moderní umění. Základy stavby byly položeny v září 1898 a galerie byla oficiálně otevřena 15. prosince 1900. 16. prosince 1922 byl v paláci Zachęta zavražděn první prezident Polské republiky Gabriel Narutowicz. Během obléhání Varšavy v roce 1939 shořely sousední budovy (evangelicko-augsburský kostel a gymnázium M. Rejy), ale budova Zachęty přežila, i když utrpěla škody.