nákladní autoonline puzzle

Kamion nebo kamión (z angličtiny často truck, okrajově se používá i původem německá zkratka LKW) je v odborné terminologii jízdní souprava nákladního automobilu s celkovou hmotností nad 12 tun s návěsem nebo přívěsem.[zdroj?]Základní typy souprav jsou: návěsová, s vlekem (tandemový, klasický nebo s hydraulickou rukou) a vícenávěsová (případně kombinovaná) Pro kamiony je celosvětově nejrozšířenější typ přípojného vozidla návěs. Návěs pro kamion leží částí své hmotnosti, na tzv. točně, na nápravě jiného vozidla (sedlového tahače nebo jiného tažného vozidla vybaveného točnou). K tažení návěsu je uzpůsoben sedlový tahač, což je vozidlo s točnou nad zadní nápravou (nápravami). Přívěs tandemový má oj pevně spojenu s kostrou a všemi nápravami vleku. Přívěs klasický neboli s řízenou nápravou je nejstarším typem přípojného vozidla pro moderní kamion. Technicky je nejpodobnější vleku za traktor. Má řiditelnou oj a proto minimálně dvě nápravy z nichž alespoň jednu na kostře vleku a jednu na řiditelné oji. Rozměry a celková hmotnost jízdní soupravy se řídí předpisy příslušných států, kde je kamion provozován. Úřady jednotlivých zemí mohou povolit i jednorázové (případně s delší platností) výjimky pro rozměry i hmotnost, aby bylo možno přepravit po silnici náklad, který není technicky nebo technologicky možno rozdělit na menší části(například monolitické mostní pilíře, větší průmyslové reaktory, obří turbíny, části větrných elektráren, domy, traktory a kombajny,cívky atd.) Je zpravidla zcela podřízena potřebám dálkové přepravy.