nádvoří - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Nádvoří je nezastřešené volné prostranství náležející k budově nebo komplexu budov, které je obklopují. S nádvořími se nejčastěji setkáváme u historických budov a paláců, u běžných obytných domů a hospodářských objektů označujeme vnitřní prostranství termínem dvůr, dvorek, vnitroblok apod. BLAŽÍČEK, Oldřich Jakub; KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění. Praha: Odeon, 1991. ISBN 80-207-0246-6. S. 137. HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek. 3.