muž těla - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Člověk (Homo) je rod živočichů z čeledi hominidi (Hominidae), k němuž patří jediný současně žijící zástupce člověkačlověk moudrý (Homo sapiens sapiens) a jeho blízcí vyhynulí příbuzní. Samec člověka se nazývá muž, samice žena, mládě člověka dítě. Odhaduje se, že rod je asi 2,8 milionu let starý. Vznik rodu Homo se datuje do stejné doby, kdy se také objevují první kamenné nástroje, a tedy v době, kdy začíná nejstarší paleolit. Všechny druhy, vyjma člověka moudrého, vyhynuly. Člověk vzpřímený vyhynul před 50 000 až 35 000 lety, Homo neanderthalensis asi před 30 000 lety, Homo floresiensis však až před 12 000 lety. V Iwo Eleru (Nigérie) byla nalezena také archaická forma Homo sapiens stará pouze 13 000 let.Člověk je na základě anatomických struktur či na podkladě vědeckých evolučních poznatků považován za všežravce. Jako druhy rodu Homo se tradičně uvádějí: †Homo habilis (člověk zručný) †Homo rudolfensis (člověk východoafrický) †Homo naledi (člověk hvězdný) †Homo ergaster (člověk dělný) †Homo erectus (člověk vzpřímený) †Homo floresiensis (člověk floreský) †Homo luzonensis (člověk luzonský) †Homo antecessor (člověk předchůdce) †Homo heidelbergensis (člověk heidelberský) †Homo neanderthalensis (člověk neandertálský) †Homo rhodesiensis (člověk rhodéský) †Homo georgicus (člověk gruzínský) Homo sapiens (člověk moudrý)Některé nálezy popsané jako samostatné druhy zatím nedosáhly všeobecného uznání (např. †Homo cepranensis či †Homo gautengensis), některé byly včleněny do druhů jiných (např. †Homo pekinensis, †Homo soloensis a †Homo tsaichangensis do H. erectus), u některých dosud převládá nejistota (†Homo helmei může být samostatnou linií či patřit do H. heidelbergensis nebo H. sapiens).