motorové vozidlo - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Jako motorové vozidlo je zpravidla označován takový pozemní dopravní prostředek, který ke svému pohonu využívá síly některého druhu motoru a který je využíván k přepravě lidí nebo materiálu po komunikacích nebo v terénu. Za motorové vozidlo nelze považovat traktory, přívěsy, pracovní stroje a jinou těžkou techniku. Dle znění zákona č. 56/2001 Sb. a pozdějších znění se tato technika považuje za „zvláštní vozidla.“ Motorová vozidla se podle konstrukce dělí na jednostopá (motocykly, jízdní kola s pomocným motorkem atd.) a dvoustopá (osobní a nákladní automobily, autobusy, speciální vozidla atd.). K některým motorovým vozidlům se připojují přípojná vozidla. Motor může být spalovací, což je v současnosti nejběžnější varianta, nebo například elektrický. Motor motorového vozidla (hnací jednotka) zahrnuje pevné části, pohyblivé části, zařízení pro tvorbu směsi, mazání, chlazení a výfuk. Alternativní koncepce pohonu mohou být konstruovány jinak. Přenos trakční energie v motorovém vozidle – jednotku přenosu energie tvoří spojka, převodovka, kloub, kloubová hřídel, náprava, rozvodovka, diferenciál.