monarcha - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Panovník (též monarcha) je osoba zpravidla šlechtického původu vykonávající funkci hlavy státu. Kompetence panovníka se pohybují od symbolických, kdy má jen reprezentativní úlohu (v konstituční monarchii), po absolutní moc (v absolutní monarchii). seřazeno podle hodnostního významu:[zdroj?] císařské hodnostní tituly císař car sultán kagan Chalífa šáh anax basiliás pádišáh královské hodnostní tituly král car (v Bulharsku) velkovévoda, někdy nazývaný též velkoknížetem arcivévoda vévoda a markrabě knížecí hodnostní tituly kníže emír šejk Ve středověku byl panovník nejmocnějším feudálem, který byl teoretickým vlastníkem veškeré půdy. Panovník měl svým dohledem vydávání zákonů, jmenování úřednictva, shromažďování poplatků, výnosy z těžby, byl také hlavou armády a nejvyšším soudcem.V současné Evropě jsou všechny monarchie s moderním demokratickým systémem (s výjimkou Vatikánu, který lze považovat za volenou absolutní monarchii) a úloha panovníka včetně jeho práv a povinností je v různé míře upravena ústavou a vzájemně se liší.