modlit se - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Matka Boží ze svatého. Antoni Pustelnik a zakladatel modlitby - obraz nizozemského malíře německého původu Hanse Memlinga. Memlingova díla vytvořená mimo jiné pro Tommas Portinari Portréty Tommas Portinari a Maria Baroncelli a Kristova vášeň vyústily v následné objednávky malíře. Pro jednoho bohatého ředitele vytvořil nezávislý epitaf nebo votivní tabuli s obrazem Marie a dítěte a před ní klečící dárce. Memling při vytváření obrazu byl modelován na uznávaných mistrech: Jan van Eycku z obrazů, z nichž vezme kompozici (Madonna Maelbeke) a pózu dítěte (Madona kancléře Rolin) a Petruse Christuse. Zredukoval vzory, které kreslil od těchto malířů, na jednodušší formu tím, že kombinoval plnohodnotný portrét zakladatele s obrazem Madony. Obraz je začátkem série děl Memlinga zobrazujících Madonu se svatými. Antoni Ziemba: Umění Burgundska a Nizozemska 1380-1500. Nizozemský deskový obraz Svazek II. Varšava: Nakladatelství University of Warsaw, 2008.