mezník - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Orientační body - jinak známé jako orientační body, jsou snadno rozpoznatelné objekty architektonického prostředí (budovy, věže, kostely, obchody) a snadno rozpoznatelné výtvory přírody s působivým vzhledem (kopce, lužní oblasti, dutiny). Je to jeden z prvků kognitivní mapy, vedle cest, hran, regionů a uzlů, zvýrazněných Lynchem. Orientační bod je proto charakteristický rys prostředí, který lidem usnadňuje orientaci, obvykle znatelnou z dálky. Příkladem orientačního bodu může být například Wawel nebo kostel Panny Marie v Krakově nebo královský hrad nebo palác kultury a vědy ve Varšavě.