masožravec - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Masožravé rostliny (někdy se jim říká hmyzožravé rostliny) jsou rostliny, které získávají více či méně živin (ale ne energii) tím, že chytají drobné živočichy, prvoky a zvláště pak hmyz. Masožravé rostliny obvykle rostou na místech, kde je půda velmi chudá na živiny. Vyskytují se tedy například v kyselých bažinách, v chudých písčitých a kamenitých oblastech, na stolových horách apod. Často se uvádí, že si masožravé rostliny vyvinuly tento neobvyklý způsob výživy kvůli nedostatku dusíku v těchto půdách, ale hlavním limitujícím činitelem pro ně jsou spíše některé těžké kovy nutné pro správnou funkci enzymů. Aby byla rostlina považována za masožravou, musí dokázat svou potenciální kořist nalákat, polapit a využít látky z ní získané. Způsobů, jak toho rostliny docilují, je celá řada. Zajímavé je, že se podobné mechanismy v přírodě vyvinuly vícekrát nezávisle na sobě. Charles Darwin v roce 1875 napsal první velké pojednání o masožravých rostlinách. Na jeho počest po něm byla pojmenována česká společnost pěstitelů masožravých rostlin – Darwiniana. S masožravkami se setkáváme v různých klimatech.