malba - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Malířství je vedle sochařství a grafiky jednou z částí výtvarného umění. Je to postup aplikování barviva rozpuštěného v médiu a nanášení (lepivého) činidla na povrch, jakým je například papír, malířské plátno nebo zeď. Člověku zabývajícímu se touto činností se říká malíř; tohoto termínu se užívá zejména, jde-li o jeho profesi. Existují důkazy, že historie malování (jeskynní malířství) je asi šestkrát delší než historie užívání psaného jazyka. Umělecká malba se považuje za jednu z nejdůležitějších forem výtvarného umění. Patronem malířů je sv. Lukáš. Podle funkcemonumentální malířství (souvisí s architekturou – malby na stěnách, stropech, …) deskové malířství (na dřevěné desce, např. triptych, křídlový oltář) ornamentální malířství – dekorativníPodle technikyolejomalba na plátno nebo desku tempera, enkaustika, akvarel, kvaš atd. na papír nebo lepenku freska, nástěnná malba (al-fresco = na mokro) al secco, nástěnná malba (na sucho) malba na sklo sgrafito (vyškrabování do dvouvrstvé omítky, spodní barevná) graffiti airbrushPodle námětunáboženské obrazy, např.