majitel obchodu s potravinami - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit