městské oblasti - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Metropolitní oblast je velké seskupení tvořené zpravidla velkoměstem či velkým městem, několika sousedními městy a přilehlými oblastmi. Metropolitní oblast je obyčejně kombinovaná s aglomerací, souvislou zastavěnou oblastí s periferními zónami, které nemusí mít urbanistický charakter, ale jsou svázány s centrem. Největší metropolitní oblasti na světě jsou souměstí měst Tokio, Mexiko a New York. V tomto článku byl použit překlad textu z článku Metropolitná oblasť na slovenské Wikipedii. Slezská metropolitní oblast (území ČR a PL s centry v Katowicích a Ostravě) Metropole Obrázky, zvuky či videa k tématu metropolitní oblast ve Wikimedia Commons T. Kostelecký, D. Čermák: Metropolitan Areas in the Czech Republic – Definitions, Basic Characteristics, Patterns of Suburbanisation and Their Impact on Political Behaviour. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004.