místo - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Kruhové místo - jeden z typů okolních okolností, jedna z pěti částí věty (kromě předmětu, verdiktu, předmětu a dodatku). Označuje místo činnosti (kde?), Stejně jako směr působení (kde ?, Kde ?, Jak?), Což je důvod, proč v moderní lingvistice existuje adverbiální směr. Posouzení místa se vyjadřuje pomocí příslovců (např. Tam byl nedávno), předložkových frází, tj. Substantiv s předložkami (např. House stál u řeky.), Substantiv v instrumentálu v adverbálním smyslu (např. Místa byla bláta) a srovnávacích výrazů a výroky (např. hlas vycházel nejasně, jako by zpoza zdi). Někdy se používá příslovce místa se zájmeno (např. Bylo to ve Vilniusu, kde jsem sloužil v armádě.), Vytvářel tak příležitostné věty. Teď pracuji, kde můj otec kdysi pracoval.