místa k sezení - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit