lilie rodina - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Svatá rodina v křesťanství označuje rodinu tvořenou Pannou Marií, svatým Josefem a Ježíšem Kristem. Zejména v římskokatolické církvi je uváděná jako nejlepší příklad lásky, ctnosti a svornosti a vzor pro život všech katolických rodin. Svátek Svaté rodiny podle římsko-katolické církve připadá v současném kalendáři na 27. prosinec, v historii bylo datum kladeno na neděli v oktávu Narození Páně, kdy se také na mši svaté obnovují manželské sliby Reprezentační vyobrazení zprvu akcentuje dítě Ježíše a jeho matku, teprve od druhé poloviny 14. století se Josef posunuje z podružné role pěstouna Páně do pozice světce. Od 15.století se v malířství a sochařství rozšiřuje širší pojetí Svaté rodiny jako příbuzenstva Kristova, včetně prarodičů sv. Anny, sv. Jáchyma a svaté Alžběty se Zachariášem a jejich synem sv. Janem Křtitelem.Svatá rodina od přelomu 15. a 16.století začíná být předobrazem rodiny křesťanského panovníka, například v dvorském prostředí Habsburků a Jagellonců, počínaje obrazy císaře Maxmiliána I..