květiny - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Květy sv. Františka - sbírka povídek o životě sv. Francis z Assisi a jeho dvanáct společníků. Sbírka byla pravděpodobně vytvořena kolem 13. století v latině a původně měla název Actus beati Francisci et sociorum eius. Autorem většiny textů je Ugolino z Montegiorgia. Na konci čtrnáctého století byl proveden anonymní překlad do italštiny, který je nyní základem všech vydání a překladů. Některé překlady zahrnují příběhy o životě společníků svatého. Polský překlad od Leopolda Staffa zveřejněný v roce 1910 měl dopad na vývoj františkánského františkánství v mladém Polsku. Příběhy jsou didaktické povahy, povzbuzují příjemce, aby následovali kroky svatého, vytvářejí osobní model asketa, který si užívá života, všímá si Boha v každém stvoření a žije v souladu s evangeliem. V Polsku je kapitola XXII knihy nazvaná „Jak svaté Francis Tame Wild Turtocks“ zahrnuta do učebních osnov pro střední školy a je zahrnuta do požadavků matury spolu se „Sluneční písní“ svatého. Francis.