květina - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Květní lůžko (receptaculum, torus) je plošné rozšíření květní stopky. Na květní stopce, která je pozměněným stonkem, se vytváří květ krytosemenné rostliny. (Plošné rozšíření stonku na květní lůžko je nejtypičtější metamorfózou stonku.) Termín „květní lůžko“ se používá pro lůžko jednotlivého květu, v některých případech i celého květenství, např. u hvězdnicovitých. Z květního lůžka vyrůstají plodolisty, tyčinky a květní obaly (tj. vnější zelené kališní lístky a vnitřní korunní lístky nebo nerozlišená okvětí), které chrání reprodukční orgány květu (samčí tyčinky a samičí pestíky). Květní lůžko bývá většinou ploché, řidčeji vyklenuté (kónické) nebo miskovitě prohloubené. V květním lůžku se z malých hrbolků vyvíjejí jednotlivé květní části – nejdříve květní obaly, pak tyčinky a nakonec plodolisty. Vývoj je různě rychlý, např. u olše a lísky trvá téměř celý rok.