krytý - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Interiérový design bytové architektury řeší především vnitřní uspořádání domu, či bytu z praktického, ale i estetického, výtvarného hlediska. Ideálně by měl navazovat na celkovou architekturu stavby, sledovat určitý koncept a odpovídat životnímu stylu uživatele. Je kladen důraz na propojení funkčnosti i estetických požadavků interiéru s exteriérem a s celkovým konceptem domu. Interiérovým designem se zabývali již stavitelé a architekti zejména v období baroka, klasicismu či secesi (biedermeier), kde navíc docházelo k promyšlenému uměleckému ztvárnění. V ideálním případě se vzhledem a funkčností interiéru zabývá samotný tvůrce celé stavby, tedy architekt, který by měl nejlépe zvládnout jeho řešení. Tento přístup prosazovali zejména architekti moderny a avantgardy – Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, Le Corbusier. Interiérový design se zabývá výběrem a uspořádáním vnitřního vybavení budov s ohledem na využití prostor. Zahrnuje volbu podlah, schodišť, vestavených prvků a mobiliáře a pracuje s jejich materiálovým a barevným potenciálem. V některých případech může zasahovat do dispozičního řešení interiéru. To vše pro vytvoření ideálního životního prostředí uživatelů.