kosa - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Kosa je zemědělský nástroj určený k obouručnímu sekání a řezání resp. pokosu travin (výroba sena, senoseč) či ke sklizni obilí (žně či žatva). Člověk pracující s kosou se nazývá sekáč nebo také zastarale žnec. Používání kosy je v Evropě doloženo od mladší doby železné. Jednalo se zvláště o tzv. krátkou kosu, upevněnou na kosišti v tupém úhlu. Od vrcholného středověku byly nahrazovány kosami dlouhými, podobnými dnešním. Kovová podlouhlá čepel je vyrobena z plechu a tvoří vlastní pracovní nástroj, nazývaný kosa. Nástroj je mírně ohnutý dovnitř a je broušen vždy na vnitřní straně oblouku. Kosa je dále opatřena speciální násadou, která se nazývá kosiště.