kopec - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Kopec (vrch, pahorek) je povrchový tvar, který má zřetelně patrný vrchol, který vystupuje nad okolní terén. Není úplně jasné, kdy se takový povrchový útvar označuje výrazem kopec nebo hora. Z velké části to závisí na subjektivním hodnocení. Obecně platí, že kopec není tak vysoký jako hora a jeho svah není tak prudký. Někdy je pro označení rozhodující nadmořská výška vrcholu, někdy je to relativní výška nad okolním terénem. Někdy se výrazem hora označují i kopce, které nesplňují ani jedno z kritérií (např. Bílá hora). Kopce vznikají mnoha různými způsoby. Mohou být vytvořeny jako výsledek geologických poruch, postupnou erozí, pohybem nebo tlakem ledovce v dobách ledových, erozí horských hřebenů, vulkanismem, dopadem meteoritů nebo sopečného materiálu, nerovnoměrným působením větru, písku, aj. Kopce vznikají i jako výsledek lidské činnosti (haldy).