knír - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Úponek (cirrhus) je rostlinný orgán vzniklý přeměnou stonku, listu či dokonce kořene, a slouží k přichycení rostliny k opoře. Rostliny s úponky se tak velmi často řadí mezi popínavé rostliny. Úponky vznikly nezávisle z různých rostlinných orgánů. Listové úponky mohou vznikat třemi způsoby: koncová část přeměněna v úponek (např. některé druhy rodu vikev) střední část listu přeměněna v úponek (láčkovka) lístky přeměněny celé v úponekÚponky stonkové vznikají buď přeměnou hlavního stonku (sympodiálně, např. vinná réva či loubinec) nebo přeměnou bočních větví (monopodiálně, např. mučenka).Kořenové úponky jsou známy např. u vanilky.