klasický - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Klasický (akademický) tanec - specifická forma tance, známá také jako balet. Rozdíl je v tom, že termín balet označuje výkon, který se odehrává na jevišti, zatímco pojem klasický tanec označuje techniku, kterou tanečníci používají. Klasický tanec pochází z renesančních dvorních tanců zdokonalených u dvora Ludvíka XIV., Který v roce 1653 jmenoval Jean-Baptiste Lully soudním skladatelem a vytvořil pro něj skupinu Les petits violons. V té době Lully složila hlavně balety a divertissementy a po navázání spolupráce s Molièrem tzv. Comédie-balety. V roce 1672 získal královskou výsadu založit Académie Royale de Musique et de Danse a patent na výlučné právo na divadelní představení s hudbou ve francouzských divadlech, která utěsnila vítězství nad jeho hudebním konkurentem Pierrem Perrinem. Vychovával první profesionální choreografy a pedagogy. V té době byly balety založeny na kombinaci kroků od basse danse, paviánů a lastetu. Dámské šaty byly tak těžké a dlouhé, že bránily příliš komplikovaným pohybům nohou, a nebylo vůbec pochybovat o skákání, proto sólové partie nejčastěji vykonávaly muži. To nebylo až do La Camargo 5. května 1726.