kanovník - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Kánon (umění) - soubor vzorů, pravidel a metod produkce platných v daném období ve vztahu k reprezentaci lidské formy, architektonického stylu nebo uměleckých forem v určité oblasti. Koncept kánonu vždy úzce souvisel s otázkami proporce, vyjadřující estetické názory převládající v daném období kulturního vývoje. Příkladem je architektonický kánon, který byl vyjádřením názoru, že dokonalost formy v architektonickém umění závisí na matematickém poměru části dané kompozice k jejímu celku. Nejstarším a nejdéle vázaným uměleckým kánonem byl starověký Egypt. Ve starověkém Egyptě to mělo náboženský a politický význam. Striktně definoval způsob zobrazení člověka v závislosti na sociální hierarchii. Egyptský kánon reguloval principy malby, sochařství a reliéfu. Vyvinula se za tři tisíce let a zbývala do svých základních předpokladů až do konce. Figurální plastika měla modulární systém postavený na mřížce čtverců: stojící postava byla rozdělena na 19 částí (z pozdních 21 nebo 25), a sedící postava na 15. Jednotlivé části těla odpovídaly pevnému počtu čtverců: od horní části hlavy k dolní části paže 3 - od horní části hlavy do očí 1, odtud do základny nosu 1 a do paží 1.