kalkulace - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Kvantový počítač je teoretický model pro zařízení na vykonávání výpočtů, které přímo využívá při své činnosti fenomény známé z kvantové mechaniky jako superpozice či interference. V klasickém počítači jsou data reprezentována bity, kde každý bit je buď nula, nebo jedna, zatímco v kvantovém počítači se používají qubity (kvantové bity), které mohou být nula, jedna, nebo i kombinace obou. Výzkum kvantových počítačů započal na počátku 80. let dvacátého století, jedním z prvních proponentů byl známý fyzik Richard Feynman. Rychlý rozvoj teorie kvantových počítačů a algoritmů nastal v 90. letech dvacátého století po objevení Shorova algoritmu,, jehož implementace na kvantovém počítači by prolomila většinu dnes používaných kryptosystémů. Sestrojení plně funkčního kvantového počítače je považováno za složitý technologický problém. V říjnu 2019 Google AI a NASA publikovaly výsledky demonstrující tzv. kvantovou nadřazenost: to znamená formulaci matematického problému (ne nutně užitečného pro praktické využití), který následně byl vyřešen pomocí kvantového počítače, zatímco vyřešení tohoto problému pomocí současného klasického superpočítače by dle jejich odhadu trvalo asi 10 000 let. Ovšem výpočetní nadřazenost i pomocí klasického světla byla demonstrována v roce 2020.