jídlo - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Emoční jedlík (Emotional Eater) je člověk, který se přejídá, pokud se necítí psychicky dobře. Pokud cítí nervozitu, smutnou náladu nebo cítí napětí po nějakém konfliktu, snaží se "dostat do pohody" konzumací jídla. To pak neslouží k doplnění sil, energie, nasycení prázdného žaludku, ale ke změně nálady, pocitů, situace. Emoční přejídání patří mezi poruchy příjmu potravy, nejblíže má k záchvatovitému nebo psychogennímu přejídání. U psychogenního přejídání se záchvaty "žravosti" objevují v různých situacích, například při pracovním stresu či nudě. Emoční jedlík si navykl používat jídlo jako uklidňující prostředek při emoční nepohodě. Problém emočního jedlíka spočívá v tom, že konzumuje více jídla, než jeho tělo v rámci jeho životního stylu skutečně potřebuje. To se pak projeví nárůstem tělesné hmotnosti s následným rozvinutím pocitů vlastního selhávání, výčitek ze slabé vůle, negativního vnímání vlastního těla. Impulzivní jedení při pocitech napětí, úzkosti, smutku, zlosti Intenzivní strach z přibírání na váze Časté sledování tělesné hmotnosti Nutkavé myšlenky na jídlo Není přítomné dlouhodobější výrazné omezování se ve stravě, užívání diuretik či laxativ, zvracení. To pak spadá pod problematiku mentální anorexie či mentální bulimie Přejídání nenásleduje pravidelně po hladovění, to spadá pod problematiku záchvatovitého přejídání (psychogenního přejídání) Mezi faktory, které podporují neodolatelnou chuť k jídlu, patří: Nepravidelné stravování - vynechávání některého z "hlavních jídel" vede k pocitům hladu a zvýšení nervozity, k únavě, v organismu se to projeví např.