hydrant - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Hydrant (také požární hydrant) je armatura, zařízení umístěné na vodovodním potrubí, sloužící k napojení hasičské zásahové hadice a následnému rozvodu vody při hašení požáru. Zavádění hydrantů v Rakouské monarchii vycházelo z nových požárních předpisů, vyhlášených císařovnou Marií Terezií a uváděných v realizaci jejím synem císařem Josefem II. První litinové armatury hydrantů vyšly z Komárovských sléváren až v 19. století. Hydrant je primárně určen k zásahu proti požárům pro hasičské jednotky. Pro přístup k hydrantu je potřebný hydrantový klíč, který tvoří výbavu hasičských vozidel. Je dostupný z volného povrchu země, má tvar trubky s uzavírací armaturou a napojovacími hrdly. Jeho korpus je přibližně válcový nebo kónický nahoře s profilovanou hlavicí. Zpravidla je odlitý z jednoho kusu železné litiny se dvěma nebi třemi šroubovacími ocelovými uzávěry, jištěnými pojistným řetězem. Moderní hydrant bývá nalakován výstražnou červenou barvou, ale vyskytují se i jiné barvy jako zelená, žlutá, šedá nebo modrá. Hydrant používají ho hasiči při likvidaci požáru.