hrudníku - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Měřicí můstek je elektrický obvod složený ze čtyř impedancí a to tak, že tvoří uzavřený čtyřúhelník. Účelem můstku je zjišťovat impedanci Rx na místě jedné z nich. Přitom impedance R2 je proměnlivá, aby se můstek dal vyrovnat. Při vyrovnaném můstku je úbytek napětí na R1 a R3 stejný (právě tak jako na R2 a Rx), takže mezi body D a B není žádný rozdíl napětí. Galvanometrem v úhlopříčce DB tudíž neteče proud a nezaznamená žádnou výchylku. Při vyrovnaném můstku tedy platí, že R 2 R 1 = R x R 3 ⇒ R x = R 2 R 1 ⋅ R 3 {\displaystyle {\begin{aligned}{\frac {R_{2}}{R_{1}}}&={\frac {R_{x}}{R_{3}}}\\\Rightarrow R_{x}&={\frac {R_{2}}{R_{1}}}\cdot R_{3}\end{aligned}}} Můstky se používají k přesnému měření elektrických veličin - kapacity, odporu nebo indukčnosti. Měření můstkovými metodami se zakládá na dosažení rovnováhy mezi větvemi můstku. Tuto rovnováhu zjišťujeme galvanometrem, zapojeným mezi uzly D a B. Na uzlech A, C je pak připojeno střídavé nebo stejnosměrné napájení (podle měřené veličiny: pro kapacitu a indukčnost střídavé, pro odpory stejnosměrné i střídavé, lepší je však stejnosměrné). Společným znakem je napájení, které je připojeno k jedné úhlopříčce můstku, i způsob indikace: indikátor se zapojí k druhé úhlopříčce, vyvažování větví je stejné, pomocí proměnného rezistoru, zapojeného jako reostat. Měření je přesné, ale jen ve střední oblasti proměnného rezistoru Rx.