horní - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Vrchol má několik významů v geometrii. Vrchol tělesa ve stereometrii - zvláštní bod definovaný pro pevné látky, jako je kužel nebo pyramida, která je nejdále od základny. Výběrem různých stěn jako základu se získají různé vrcholy, například v pyramidě. Vrchol (S) usnadňuje definování výšky tělesa (SO) jako segmentu vlevo kolmého od vrcholu k základně (ABCD). Podobně planimetry definuje vrchol geometrických obrazců, ve kterém lze rozlišit základnu a nejvzdálenější bod (např. V trojúhelníku). Pro polyhedrony a polygony lze vrchol definovat nezávisle na základně jako společný bod nejméně tří stěn (pro mnohostěny) společný bod ze dvou stran (v případě polygonů) společný bod dvou zlomených sekcí. V rohu je vrchol společným bodem dvou poloměrných čar tvořících úhel.