historie - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Historická malba - obrazy představující téma historických událostí souvisejících s historií zemí, národů a významných osobností, jakož i současných událostí. V širším smyslu zahrnuje historická malba také náboženské kompozice převzaté ze Starého a Nového zákona, jakož i z legend a mytologie. Bitva je variací historického výkonu. Nejstarší historická představení se již nacházejí ve starověkém umění (Egypt, Mesopotamia, Řecko). Ve středověku se objevují ve nástěnných malbách a iluminacích rukopisů. Během renesance se staly častými tématy starověká historie, slavnostní zápisy poslanců a vládců a volby králů. Historická témata byla mimo jiné diskutována Leonardo da Vinci, Titian, Michelangelo, Albrecht Altdorfer. V období baroka získaly popularitu bitevní scény a kompozice oslavující vládce (Peter Paul Rubens, Nicolas Poussin, Charles Le Brun). Podle akademických teorií ze 17. století šlo o nejušlechtilejší druh umění.