hýčkat - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Free hugs (česky objetí zdarma) je kampaň, kterou znají lidé po celém světě už od 2004. Pozorujeme ji nejenom v komunitách zaměřených na duchovnější či pozitivnější způsob života, ale i mezi jednotlivci, kteří cítí touhu po změně společnosti a vylepšení celkové atmosféry či nálady nebo hodnotové orientace ve společnosti. Přidávají se na stranu trendu nazvaného Positive Focus. Na internet kampaň masověji prorazila v roce 2004, přičemž v roce 2006 vznikl pro lepší obeznámení s průběhem akce i komplexnější videoklip. Dobrovolníci v něm poskytují zdarma objetí každému člověku. Nejde jim o získávání jmen nebo seznamování, jen chtějí dělat lidem radost. Podmínkou je držení cedule FREE HUGS, v jakékoliv jazykové mutaci, aby byla akce transparentní a zároveň identifikovatelná minimálně pro obeznámené. Nejtypičtějším obdobím, kdy se akce koná, je první víkend v květnu. V České republice nemá tato aktivita velkou tradici a vzbuzuje jistou nedůvěru u kolemjdoucích. Avšak pravidelné Free Hugs akce se konají v Praze.